PROJEKTY UNIJNE


RADZIOWI SP. Z O.O. informuje o realizacji projektu pod nazwą „Rozwój firmy poprzez wdrożenie technologii informacyjno – komunikacyjnych poprzez zakup dedykowanego systemu B2B” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Konkurencyjność MŚP, działanie 3.3 Technologie informacyjno – komunikacyjne w działalności gospodarczej współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Celem projektu jest wdrożenie rozwiązania informatycznego w postaci dedykowanego systemu B2B wraz z usługą informatyczną związaną z kolokacją , konfiguracją, parametryzacją migracją danych, skalowaniem i optymalizacją systemu.

W ramach realizacji projektu zaplanowano zakup środków trwałych oraz usługi szkoleniowe Działania te umożliwią dywersyfikację działalności przedsiębiorstwa oraz dotarcie do nowej grupy klientów. Realizacja projektu umożliwi rozwój przedsiębiorstwa w zakresie oferty i zatrudnienia.

Wartość projektu: 537 510,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 176 600 PLN


„Radziowi” sp. z o.o. w związku z realizacją projektu pn. „Rozwój firmy poprzez wdrożenie technologii informacyjno-komunikacyjnych poprzez zakup dedykowanego systemu B2B” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Konkurencyjność MŚP, działanie 3.3 Technologie informacyjno – komunikacyjne w działalności gospodarczej współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zaprasza do złożenia oferty dotyczącej wdrożenia rozwiązania informatycznego w postaci dedykowanego systemu B2B wraz z zakupem środków trwałych, usługą związana z kolokacją , konfiguracją, parametryzacją, migracją danych, skalowaniem i optymalizacją systemu oraz usługą szkoleniową.
Poniżej załączniki do pobrania: